Tuesday , 31 January 2023

Our Articles, Reports and Statements

Dövlətə Qarşı Ümum-Ölkə Kütlə Etirazları və İran İslam Respublikası Tərəfindən Onlara Amansızca Divan Tutma Tutuqlanmışların Uğrunda Azərbaycan İnsan Haqları Üzrə Ərk Cəmiyyətinin Hesabatı

19 Yanvar 2023 Azərbaycan (Güney) İnsan Haqları Üzrə Arc (Ərk) Cəmiyyəti, İran İslam Respublikasının qəddar tutuqlamaları ucundan 16 Sentyabrdan bəri hesabatını güncəlləşdirmiş və bunlar ay-ba-ay Birləşmiş Millətlər Təşkilatına (BMT) sunulmuş (təqdim olunmuş). Son hesabat, 19 Yanvar 2023 buraxıldı və beynəlxalq qurumlara da göndərildi. Tutuqlanmalar sayca gün-bə-gün qalanır. Lakin biz başlıca …

Read More »

A Report by ArcDH: Anti-State Country-wide Mass Protests and Their Outrageous Prosecution by the Islamic Republic of Iran

A Report by the Arc Association for the Defense of Human Rights of Azerbaijanis Anti-State Country-wide Mass Protests and Their Outrageous Prosecution by the Islamic Republic of Iran 19 January 2023 The Arc Association for the Defence of Human Rights of Azerbaijanis in Iran just presented its Update 5 to …

Read More »