Thursday , September 28 2023

Recent Posts

interview with Mrs Chirinne ARDAKANI

Association for the Defence of Human Rights of Azerbaijanis of Iran ArcDH  interview with Mrs Chirinne ARDAKANI Lawyer on human rights affairs to present: Some statistics on persecuted individuals belonging to minority nations, arrested, detained and tortured in Iran during recent protests

Read More »

Human Rights Situation in Iran with a Focus on Minority Nations 

  Mrs Jaleh Tabrizi Will be chairing the Side Event Mrs Alison AFSHARI Existing situations in Iran within their historic context (French & English) Mr M. RAZMI Barriers against Inclusive Multinational Governance in Hegemonic Iran Mrs Chirinne ARDAKANI Lawyer on human rights affairs to present: Some statistics on persecuted individuals …

Read More »

Human Rights Situation in Iran with a Focus on Minority Nations

🔴Palais des Nations Room : XXII Thursday, March 23, 2023 – 11:00 – 12:00 ➡️ Existing situations in Iran within their historic context .  ➡️Barriers against Inclusive Multinational Governance in Hegemonic Iran                              ➡️ Lawyer on human …

Read More »

Notice number 2

Ark Human Rights Association (ArcDH) for Azerbaijanis in Iran notifies its contributions to the proceedings of 52nd session of the UN Human Rights Council, which kicked off on March 8. Also, the UN Human Rights Council’s 52nd regular session kicked off on February 27. Together with this, the Iranian Foreign …

Read More »

Dövlətə Qarşı Ümum-Ölkə Kütlə Etirazları və İran İslam Respublikası Tərəfindən Onlara Amansızca Divan Tutma Tutuqlanmışların Uğrunda Azərbaycan İnsan Haqları Üzrə Ərk Cəmiyyətinin Hesabatı

19 Yanvar 2023 Azərbaycan (Güney) İnsan Haqları Üzrə Arc (Ərk) Cəmiyyəti, İran İslam Respublikasının qəddar tutuqlamaları ucundan 16 Sentyabrdan bəri hesabatını güncəlləşdirmiş və bunlar ay-ba-ay Birləşmiş Millətlər Təşkilatına (BMT) sunulmuş (təqdim olunmuş). Son hesabat, 19 Yanvar 2023 buraxıldı və beynəlxalq qurumlara da göndərildi. Tutuqlanmalar sayca gün-bə-gün qalanır. Lakin biz başlıca …

Read More »