Monday , June 24 2024

Dövlətə Qarşı Ümum-Ölkə Kütlə Etirazları və İran İslam Respublikası Tərəfindən Onlara Amansızca Divan Tutma Tutuqlanmışların Uğrunda Azərbaycan İnsan Haqları Üzrə Ərk Cəmiyyətinin Hesabatı

19 Yanvar 2023 Azərbaycan (Güney) İnsan Haqları Üzrə Arc (Ərk) Cəmiyyəti, İran İslam Respublikasının qəddar tutuqlamaları ucundan 16 Sentyabrdan bəri hesabatını güncəlləşdirmiş və bunlar ay-ba-ay Birləşmiş Millətlər Təşkilatına (BMT) sunulmuş (təqdim olunmuş). Son hesabat, 19 Yanvar 2023 buraxıldı və beynəlxalq qurumlara da göndərildi. Tutuqlanmalar sayca gün-bə-gün qalanır. Lakin biz başlıca …

Read More »

The life of Nilofar Shakri, an Azerbaijani of Iran, is in danger.

 More than two months have passed since the arrest of #Nilofar_Shakri in #Karaj . In the videos and pictures of his transfer from prison to the hospital that reached the #Arcdh, the effects of internal bleeding are evident.  These pictures and videos have caused #human_rights_activists to worry about the health …

Read More »